عنوان کتاب : اصول طراحی پرسشنامه در طرح های پژوهشی
نویسنده : دکتر محمد رحمتی رودسری- دکتر لیلا پاشاروش
ناشر : بشری با همکاری تحفه
قیمت : 25000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : نکات کلیدی پرستاری بهداشت جامعه
نویسنده : سیده فاطمه میربازغ و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 79000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مراقبت های پرستاری بیماران قلبی و عروقی
نویسنده : فاطمه مرادی، علی ایمانی
ناشر : بشری
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی تغذیه و رژیم درمانی برای پرستاران
نویسنده : سید اجمد حسین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 159000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات روانشناسی عمومی در آزمونهای کارشناسی ارشد همراه با پاسخ های تشریحی
نویسنده : مرادعلی زارعی پور و اکبر بابایی
ناشر : بشری
قیمت : 99000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تغذیه در نوزاد نارس (پره ترم)
نویسنده : عفت شیخ بهاءالدین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 89000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تشریح بالینی عمومی برای دانشجویان علوم پزشکی مقاطع کاردانی و کارشناسی
نویسنده : امیر واحدیان
ناشر : بشری
قیمت : 89000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : هزار سوال، هزاران نکته NCLEX RN با پاسخ تشریحی
مترجم : نسیم رضائی
ناشر : مرکز نشر علوم پزشکی
قیمت : 189000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : جمعیت شناسی عمومی
نویسنده : دکتر محمد سید میرزایی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : بیماریهای کلیه و مراقبت از بیماریهای کلیه در بخش مراقبت ویژه کودکان
مترجم : دکتر اتوکش
ناشر : بشری
قیمت : 120000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : نوروآناتومی
مترجم : حسین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 159000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مروری بر میکروب شناسی پزشکی جاوتز
مترجم : دکتر میرنژاد
ناشر : بشری
قیمت : 129000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : نکات برتر آناتومی برای پرستار
نویسنده : سید احمد حسین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 148000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تفسیر آسان CBC
نویسنده : دکتر فلاح
ناشر : بشری
قیمت : 39000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : کمک های اولیه در مناطق دور افتاده - مراقبت های فوری در مناطق دور افتاده
نویسنده : محمد رضا قانع پور
ناشر : بشری
قیمت : 159000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مروری جامع بر بارداری و زایمان ویلیامز 2010
مترجم : الهام زارع
ناشر : بشری
قیمت : 85000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : بيماريهای بدخيم خون
نویسنده : دکتر مذهب
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 43000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات طبقه بندی شده چهار گزینه ای تکنولوژی آموزشی
نویسنده : اکبر بابایی
ناشر : بشری
قیمت : 49000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : میکروب شناسی برای دانشجویان پزشکی
مترجم : دکتر میرنژاد
ناشر : بشری
قیمت : 149500
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : NCLEX-RN
مترجم : نیسم رضایی
ناشر : بشری
قیمت : 189000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت براساس دستورالعمل های کشوری
نویسنده : فائزه صحبایی
ناشر : بشری
قیمت : 385000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : کلیات فوریت های پرستاری
نویسنده : اعظم دبیریان ، غلامرضا گلشنی و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 250000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشخیص و درمان مسمومیت حاد داروئی و شیمیایی شایع درایران
نویسنده : بیکلوئی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی ایران
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنانومی سیستمیک جلد چهارم : دستگاه عصبی
مترجم : توحید نجفی
ناشر : ارجمند
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی و بیماریهای همراه
مترجم : دکتر مرادی مقدم
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 298000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژِی پزشکی گایتون
مترجم : بدل زاده
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 298000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مرجع سریع پرستاری
نویسنده : نجفی
ناشر : میر
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات اساسی و روش های مراقبتی و درمانی از بیماران قلبی-پرستاری قلب و عروق
مترجم : مرادی و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان
نویسنده : محسن حجت
ناشر : بشری
قیمت : 109000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات مراقبت های ویژه پرستاری ICU,CCUو دیالیز و فوریت ها
نویسنده : سید حمید شریف نیا و اسمعیل محمد نژاد
ناشر : بشری
قیمت : 115000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : طراحی تصفیه خانه آب
مترجم : مختار مهدوی
ناشر : بشری
قیمت : 245000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : معانیه فیزیکی برای مامایی
نویسنده : منصوره جمشیدی منش
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : THE HARRIET LANE HANDOBOOK
نویسنده : Jason Robertson Nicole Shilkofski
ناشر : آییژ
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کارت مقادیر آزمایشگاهی
نویسنده : حیان
ناشر : حیان
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات بالینی در لاپاروسکوپی زنان
نویسنده : دکتر الهام پورمطرود
ناشر : بشری
قیمت : 150000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول پرستاري تيلور (مفاهيم پرستاري بخش دوم)
مترجم : افسانه افتخار منش با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
ناشر : بشری
قیمت : 295000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری فوریت ها
نویسنده : فاطمه غفاری
ناشر : بشری
قیمت : 370000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول پرستاري تيلور (مفاهيم پرستاري بخش1)
مترجم : زهراصفوي بيات و با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري- مامايي شهيد بهشتي
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 295000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان -شومیز
نویسنده : زهرا شاهواری
ناشر : بشری
قیمت : 95000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرآیند ارتباط
نویسنده : فائزه صحبائی و همکارن
ناشر : بشری
قیمت : 165000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای انگلیسی اختصاصی برای پرستاران
نویسنده : معصومه بهرامی
ناشر : بشری
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروب شناسی پزشکی عملی
نویسنده : دکتر میرنژاد و مسجدیان
ناشر : بشری
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مهارت های باليني پرستاری (اصول‌پرستاري تيلور)
مترجم : زهرامهدوي باهمكاري اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري ومامايي شهيد‌بهشتي
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 70000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنچه باید در مورد سرطان پستان بدانیم
نویسنده : دکتر زهرا مجد وهمکاران
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نكات برتر پرستاري بهداشت مادران ونوزادان (NVP )
نویسنده : مرجان سيد مظهري
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سؤالات کنکور PHD پرستاری با پاسخ کلیدی از سال 74 به بعد
نویسنده : حمید شریف نیا
ناشر : بشری
قیمت : 199000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات کارشناسی به کارشناسی ارشد پرستاری NICU
نویسنده : پروین تترپور
ناشر : بشری
قیمت : 89500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کالبد شکافی گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران
نویسنده : دکتر محمد علی چراغی
ناشر : بشری
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : NURSING CONCEPT AND NURSING THEORIES GLASSORY
نویسنده : منصوره عزیز زاده فروزی
ناشر : بشری
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارزیابی آموزش عالی در جهان و ایران
نویسنده : دکتر مهرنوش پازارگادی
ناشر : بشری
قیمت : 85000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : هندبوک انتقال خون در اطفال
نویسنده : دکتر اسماعیل صانعی مقدم
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : یادگیری ترکیبی
نویسنده : دکتر بهاره عمرانی ساروی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : استقرار استانداردها درآزمایش حساسیت سنجی به روش دیسک دیفیوژن و کنترل کیفی آن
نویسنده : فریبا دیناروند
ناشر : بشری
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : متاآنالیز در تحقیقات علوم پزشکی
نویسنده : محمد حیدری
ناشر : بشری
قیمت : 43000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنچه همه باید درباره عفونت HIV ایدز بدانند
نویسنده : دکتر فرهاد شاهسوار
ناشر : بشری
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت مدارس
نویسنده : علیرضا قربانی
ناشر : بشری
قیمت : 38000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیفیت وارزیابی کیفیت در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی
نویسنده : دکتر مهرنوش پازارگادی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت دوران سالمندی
نویسنده : خدیجه حاتمی پور
ناشر : بشری
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اثرات موسیفی و ماساز بر بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
نویسنده : شهلا ابوالحسنی
ناشر : بشری
قیمت : 12000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نقش روی در تززیق سلامتی
نویسنده : اعظم حسین نژاد و الهه آذرگون
ناشر : بشری
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات بیوشیمی تخصصی عمومی
نویسنده : رومینا کریم زاده
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 54500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات بیوشیمی تخصصی و متابولیسم
نویسنده : رومینا کریم زاده
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 43500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات ویروس شناسی تخصصی
نویسنده : سید جلال کیانی و همکاران
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 43500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات باکتری شناسی عمومی
نویسنده : فرامرز مسجدیان
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 43500
سال انتشار : 1389